Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Bestuursstaf

De Bestuursstaf maakt het beleid voor het ministerie van Defensie. Het stuurt het ministerie op hoofdlijnen aan, verdeelt het defensiebudget en controleert de uitgaven. De commandanten van de krijgsmachtdelen zorgen dat dit beleid wordt uitgevoerd.

Over ons

De Bestuursstaf bepaalt dus het beleid van Defensie, maar heeft ook een adviserende taak richting de minister van Defensie als lid van het kabinet. De Commandant der Strijdkrachten is de belangrijkste militaire adviseur van de minister. En stuurt de commandanten van de Koninklijke Marine, -Landmacht, en -Luchtmacht aan. De minister is verantwoordelijk voor het gehele beleid van Defensie. De ambtelijke leiding ligt in handen van de secretaris-generaal. De Bestuursstaf bestaat uit verschillende directies onder leiding van de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van Defensie.

Hoofddirectie Beleid

De Hoofddirectie Beleid zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid. Kennis en ervaring binnen en buiten Defensie worden gebruikt om te beoordelen of de plannen passen binnen de begroting, en om te kijken hoe het geld is verdeeld.

Hoofddirectie Financiën en Control

De Hoofddirectie Financiën en Control zorgt dat financiële processen en geldstromen binnen Defensie op de juiste manier verlopen. De directie controleert hoe het ministerie omgaat met het Defensiebudget. Bijvoorbeeld of de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting juist is. Vanuit de Rijksoverheid controleert het ministerie van Financiën hoe Defensie met het Defensiebudget omgaat.

Hoofddirectie Bedrijfsvoering

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering richt de werkprocessen en de organisatie van Defensie zo goed mogelijk in. Daarmee ondersteunt de directie de operationele gereedstelling en inzet.

Hoofddirectie Personeel

De Hoofddirectie Personeel is eindverantwoordelijk voor de wet- en regelgeving van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. De directie overlegt daarover met de Centrales van Overheidspersoneel. De directie is ook verantwoordelijk voor personeelszorg en opleidingen.

Directie Juridische Zaken

De Directie Juridische Zaken gaat over de juridische, bestuurlijke en wetgevingszaken van het ministerie. Als Defensie bijstand verleent op grond van de Politiewet, adviseert en vertegenwoordigt de directie de Defensieleiding.

Directie Communicatie

De Directie Communicatie is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Defensie. Bijvoorbeeld bij het versterken van het draagvlak voor Defensie in de samenleving. En het beeld van Defensie als aantrekkelijke werkgever. Binnen de organisatie werkt de directie aan betrokkenheid, identificatie en trots. Zodat Defensiemedewerkers als ambassadeurs van de krijgsmacht kunnen optreden.

Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf

De Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf adviseert en ondersteunt de Bestuursstaf en een viertal bijzondere organisatie-eenheden, die hieronder worden toegelicht. Op het gebied van materieel, personeel en organisatie, informatievoorziening en documentaire informatie. Maar ook ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement.

Directie Financiën en Control Bestuursstaf

De Directie Financiën en Control Bestuursstaf houdt de geldstromen van de Bestuursstaf in de gaten. En die van de zogenoemde bijzondere organisatie-eenheden. Ook toetst de directie de betrouwbaarheid van financiële aansturing en verantwoording.

Bureau Secretaris-generaal

Het Bureau Secretaris-generaal ondersteunt en adviseert. Het ziet erop toe dat kamerbrieven en andere documenten van voldoende kwaliteit zijn en afgestemd. Het bureau is het contactpunt met de Staten-Generaal. Ook ondersteunt en adviseert het de secretaris-generaal in zijn functie als korpsbeheerder voor de Koninklijke Marechaussee. En in zijn verantwoordelijkheid voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Bijzondere Organisatie Eenheden

Onder het ministerie van Defensie vallen nog enkele bijzondere organisatie-eenheden. De Bestuursstaf ondersteunt deze bijzondere eenheden in de uitvoering van hun taken:

Gerelateerde artikelen

Ik werk voor Nederland

Van interne bedrijfsvoering tot ICT in onderzeeërs: ik krijg het allemaal mee
Wim de Jong
Rijks ICT-trainee
Ministerie van Defensie

Deed een bachelor bedrijfskunde en werkte als projectmanager bij een multinational. Besloot verder te studeren en behaalde een master sociologie. Liep stage bij de Algemene Rekenka...

Lees meer over Wim
De luchtmacht is mijn 2e thuis
Tonny
Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Werkte tijdens en na zijn studie personeel en organisatie bij de landmacht. Kwam jaren later na verschillende andere banen weer bij Defensie terecht. Werd op zijn 38e militair. Wer...

Lees meer over Tonny
Nooit gedacht dat het werken als burgermedewerker bij Defensie zo veelzijdig zou zijn
Alex Maas
Directeur Bedrijfsondersteuning
Ministerie van Defensie

Is opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder en heeft daarnaast zijn studie rechten voltooid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gaat er in zijn vrije ...

Lees meer over Alex
Samen met minister Opstelten op werkbezoek gaan was echt heel gaaf
Lieke van Praag
Rijkstrainee
Ministerie van Defensie

Is anderhalf jaar als trainee aan de slag bij het ministerie van Defensie. Houdt voeling met andere ministeries door in het bestuur van Piazza JongRijk te zitten en besteedt daar b...

Lees meer over Lieke
Met één druk op de knop defensievoorraden beheren
Peter Ramaekers
Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie

Doorliep de Koninklijke Militaire Academie in Breda met als studierichting bedrijfskunde. Begon zijn carrière bij Defensie als hoofd van het distributiecentrum op de Vliegbasis Gi...

Lees meer over Peter
Ik vertaal beleid naar concrete initiatieven voor alle landmachteenheden in Nederland
Raoul Bessems
Rijkstrainee
Ministerie van Defensie

Deed een master Internationaal Recht in Maastricht. Woont sinds 2014 in Den Haag, werkt voor zijn eerste traineeplek in Utrecht en speelt al 20 jaar saxofoon bij een Harmonieorkest...

Lees meer over Raoul
Ik ga voor de beste deal voor Defensie
Marloes van der Heijden
Contractmanager
Ministerie van Defensie

Studeerde in 2012 af in Nederlands recht en bedrijfskunde.

Lees meer over Marloes
Gaaf dat ik zo'n ruim mandaat krijg om inkoopcontracten af te sluiten
Melanie van der Donck
Senior inkoper
Ministerie van Defensie

Studeerde in de zomer van 2015 af als meester in de rechten. Liep tijdens haar studie stage bij het Ministerie van Defensie en kwam er, een jaar na haar afstuderen, weer terecht.

Lees meer over Melanie
Ik onderzoek bijvoorbeeld hoe bepaalde samenwerkingsvormen van Defensie met andere ministeries worden betaald
Femke Eekhof
Financial Trainee
Ministerie van Defensie

Studeerde politicologie in Leiden en Stellenbosch, deed daarna een master international relations. Zat in het 1e jaar van het Financial Traineeship bij het ministerie van Onderwijs...

Lees meer over Femke
De Tweede Kamer had dit jaar tweehonderd vragen over de begroting
Govert van Gorcum
Financial trainee
Ministerie van Defensie

Studeerde Bestuurskunde in Leiden; behaalde de master Crisis and Safety Management en deed bij Defensie, bij de Koninklijke Marechaussee, afstudeeronderzoek naar arbeidsmotivatie e...

Lees meer over Govert
Als burger draag ik bij aan de veiligheid van militairen op missie
Marieke
Adviseur informatiebeveiliging
Ministerie van Defensie

Studeerde sociale geografie. Werkte, voordat ze de overstap naar Defensie maakte, als verandermanager bij een internationale brouwerij. Volgde interne opleidingen bij Defensie en s...

Lees meer over Marieke
Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon