Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werken we op het snijvlak van economie en sociaal beleid aan duurzame werkgelegenheid en sociale zekerheid. Daarbij hebben we te maken met conjunctuurbewegingen en structurele ontwikkelingen, zoals kennisintensivering, vergrijzing en toenemende arbeidsmigratie. We zetten ons in voor een arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen en waar werknemers gezond en veilig kunnen werken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het sociale zekerheidsstelsel van Nederland ook voor toekomstige generaties kan blijven bestaan. Vrijwel altijd heeft ons werk een directe impact op het werk en inkomen van burgers.

Over ons

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Een economie die voortdurend verandert door globalisering en technologische vooruitgang vraagt om een dynamische arbeidsmarkt met flexibele werknemers. Tegelijkertijd zullen er altijd mensen zijn die niet volledig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. SZW zorgt in dat geval voor bestaanszekerheid. De inspectie SZW ziet er op toe dat werk veilig en eerlijk uitgevoerd kan worden en dat fraude aangepakt wordt.

Lees meer over ons

Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Je werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft grote maatschappelijke impact. Daarom zoeken we mensen die hun belangstelling voor de inhoud combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Dat kunnen starters zijn of ervaren professionals. Het ministerie van SZW heeft hen veel te bieden. We pakken onze voortrekkersrol in goed werkgeverschap op. Zo kun je bij SZW flexibel werken, dit geeft je de ruimte om je eigen werkweek optimaal in te vullen. Ook is er naast het inhoudelijk aantrekkelijke werk veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zodat je je verder kunt ontplooien en breed inzetbaar blijft.

Lees meer over werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werken aan de arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Een economie die voortdurend verandert door globalisering en technologische vooruitgang vraagt om een dynamische arbeidsmarkt met flexibele werknemers. Tegelijkertijd zullen er altijd mensen zijn die niet volledig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. SZW zorgt in dat geval voor bestaanszekerheid. De inspectie SZW ziet er op toe dat werk veilig en eerlijk uitgevoerd kan worden en dat fraude aangepakt wordt.

De arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel zijn grote sociaal-economische onderwerpen. Daar vallen veel menselijke vraagstukken onder, zoals de vraag hoe we zorg en werk het beste kunnen combineren. Of hoe we discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen tegengaan. Juist deze combinatie van economische vraagstukken en sociaal beleid maakt werken bij SZW zo bijzonder.


Feiten en cijfers

In onderstaande infographic zie je de personele samenstelling van het ministerie ten opzichte van de gehele Rijksoverheid.

Feiten en cijfers: 1,9% van de rijksoverheid werkt bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 76,4% Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt full time. De gemiddelde leeftijd van werknemers bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.o.v. de rijksoverheid is als volgt: 6,4% t.o.v. 6,2% is jonger dan 30 jaar. 31,2% t.o.v. 34,3% is 30 tot 45 jaar. 62,4 t.o.v. 59,5% is 45 jaar of ouder.

Organisatie-opbouw

Het ministerie bestaat uit een kerndepartement met verschillende (staf)directies, directoraten-generaal en 2 grote uitvoeringsorganisaties:

Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Je werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft grote maatschappelijke impact. Daarom zoeken we mensen die hun belangstelling voor de inhoud combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Dat kunnen starters zijn of ervaren professionals. Het ministerie van SZW heeft hen veel te bieden. We pakken onze voortrekkersrol in goed werkgeverschap op. Zo kun je bij SZW flexibel werken, dit geeft je de ruimte om je eigen werkweek optimaal in te vullen. Ook is er naast het inhoudelijk aantrekkelijke werk veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zodat je je verder kunt ontplooien en breed inzetbaar blijft.

Dynamisch werk met maatschappelijke impact

Arbeidsvoorwaarden

Het Rijk heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Traineeships en stages

SZW biedt graag ruimte aan nieuwe talenten. Daarom doen we mee aan het Rijkstraineeprogramma In een combinatie van werken en leren oriënteer je je op het werken bij de Rijksoverheid. In 2 jaar ontwikkel je je tot een breed inzetbare beleids-, staf- en projectmedewerker. Ook trainees van de meer specialistische programma’s zoals Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB) en het Financial Traineeship kunnen bij SZW aan de slag.
Daarnaast biedt SZW mogelijkheden om stage te lopen.

Meer over de traineeships, stage- en afstudeermogelijkheden

Jongeren bij SZW

JongSZW is de jongvereniging van SZW, die tal van inhoudelijke maar ook gewoon leuke activiteiten organiseert voor medewerkers die zich jong van hart voelen. De vereniging organiseert onder andere studiereizen, netwerkactiviteiten, borrels en lezingen.

Lees meer over JongSZW

Gerelateerde artikelen

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon