Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Diversiteit en Inclusie omarmen en uitdragen bij het ministerie

Bouchra Talidi

Bouchra Talidi

Programmamanager Diversiteit en Inclusie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‘Ik zie het als mijn taak de personeelssamenstelling bij SZW nóg beter te laten aansluiten bij de samenleving. Daarnaast werk ik aan het creëren van een inclusieve cultuur waarin we recht doen aan de diversiteit van alle medewerkers’, vertelt Bouchra Talidi. Bouchra is programmamanager Diversiteit en Inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij stelde een werkgroep samen die als ambassadeurs binnen SZW het diversiteits- en inclusiebeleid praktisch vormgeven.

Randvoorwaarden diversiteitsbeleid

‘Er zijn wat mij betreft een aantal randvoorwaarden om goed diversiteitsbeleid te kunnen maken en uitvoeren. Allereerst is dat commitment vanuit de top. Maar ook het middenmanagement is van cruciaal belang. Zij zijn degenen die direct diversiteit tot stand kunnen brengen omdat zij vaak aan de knoppen draaien bij werving en selectie. Verder moet helder zijn wat de waarde van diversiteit is. Stel jezelf de vraag: Als we niet diverser worden; wat missen we dan? Heb je de waarde helder, dan moet je het als organisatie uitdragen. Daar begint het lastigste gedeelte: het creëren van beweging en bewustwording. Het gebruiken van de reeds bestaande energie binnen een organisatie kan hierbij erg helpen. Last but not least: zorg voor een open en veilig klimaat waar alle diverse medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Anders gaan ze weg en kun je opnieuw beginnen.

Een beweging tot stand brengen

Bewustwording is best een lastige. Een organisatiecultuur verander je immers niet in je eentje. Ik wilde daarom een beweging binnen de organisatie tot stand brengen. Ik startte met een oproep dat ik als programmamanager aan de slag ging en daarbij alle hulp van collega’s goed kon gebruiken. Al snel meldden zich 2 mensen en voordat ik het wist, bestond binnen een half jaar de werkgroep uit 30 mensen. Allemaal ambassadeurs. Zij dragen onze diversiteitsdoelstelling uit, hebben een signaleringsfunctie en organiseren daarnaast verschillende activiteiten zoals de ‘Week van de Diversiteit’ en een managementconferentie ‘De Kracht van Diversiteit’. Ook de werkgroep zelf is divers, waardoor we niet denken in termen van ‘zij’, maar van ‘wij’.

Omarm diversiteit

Naast bewustwording zet ik ook in op de processen binnen de organisatie die diversiteit en inclusie kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het doorlichten van de werving en selectieprocedures op het vlak van diversiteit, het vastleggen van diversiteit- en inclusiedoelstellingen in de planning en control cyclus en het meenemen van diversiteit en inclusie in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Ik realiseer me dat we nu de tijd mee hebben om verandering te realiseren. Die verandering wil ik ook zoveel mogelijk voor de toekomst geborgd hebben.’

Wil je meer weten over Diversiteit en Inclusie bij het ministerie van SZW? Bekijk of beluister dan de video->

Meer over de organisatie

Meer relevante artikelen

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon