Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Wat is de Rijksoverheid?

Werken bij de Rijksoverheid. Verleng jij dan de paspoorten op het gemeentehuis? Ga je aan de slag met wetten en beleid op een van de ministeries in Den Haag? Of bij een van de provincies in Nederland? Overheid en Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Lees alles over de verschillen en de diverse organisaties die bij de Rijksoverheid horen.

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 12 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en de Hoge Colleges van Staat.

Overheid en Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. In totaal maken meer dan 1.600 organisaties en instanties deel uit van de overheid, waaronder 12 ministeries, 12 provincies en zo’n 400 gemeenten.

De Rijksoverheid is onderdeel van de overheid, en bestaat onder andere uit onze 12 ministeries in Den Haag, de uitvoerende diensten die onder deze ministeries vallen en de Hoge Colleges van Staat. In totaal werken er bij de Rijksoverheid zo’n 100.000 rijksambtenaren, verspreid door heel Nederland.

Lokaal: gemeenten

Een gemeente voert uitsluitend taken uit die van direct belang zijn voor haar inwoners, zoals het ophalen van huisvuil, het verstrekken van paspoorten en het maken van bestemmingsplannen. Over veel zaken mogen gemeenten zelfstandig beslissen. Denk aan het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Daarnaast voert de gemeente een aantal landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Regionaal: provincies en waterschappen

De provincies en waterschappen regelen het beleid op regionaal niveau. De 12 provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De waterschappen hebben van oudsher de taak om namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. Zo regelen ze de waterstand en zijn ze verantwoordelijk voor de waterkeringen, inclusief het beheren en onderhouden van de dijken.

Landelijk: Rijksoverheid

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 12 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en Hoge Colleges van Staat. De ministeries zijn te vinden in Den Haag; de uitvoeringsorganisaties zitten verspreid door het hele land. De organisaties van de Rijksoverheid maken landelijk beleid, zorgen ervoor dat dit wordt uitgevoerd en houden toezicht op de naleving ervan.

Ministeries

Er zijn 12 ministeries, die elk onder de politieke leiding van hun eigen minister vallen. Een ministerie is een organisatie van de Rijksoverheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd. Ieder ministerie heeft hierbij zijn eigen werkgebied, bijvoorbeeld het onderwijs of de volksgezondheid.

Rijksdiensten

Onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen veel ambtelijke organisaties en uitvoerende diensten. Denk aan de Belastingdienst. Ook heeft de Rijksoverheid verschillende inspecties, zoals de Onderwijsinspectie. Tot slot maken zelfstandige bestuursorganen deel uit van de Rijksoverheid.

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat controleren en adviseren de Rijksoverheid. In de Grondwet is vastgelegd dat de colleges onafhankelijk en zelfstandig zijn. Voorbeelden van de Hoge Colleges van Staat zijn de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.

Meer over de Rijksoverheid

Ontdek wat de Rijksoverheid nog meer te bieden heeft

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid is een verantwoordelijk werkgever. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een mooi salaris, vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en 13e maand. Maar ook betaald ouderschapsverlof, vergoeding woon-werkverkeer en een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. En uitstekende studiefaciliteiten zodat jij je kunt blijven ontwikkelen.

Agenda

Mbo-, hbo-, of universitair opgeleid, voor alle niveaus heeft de Rijksoverheid passende vacatures. Wil jij kennismaken met de Rijksoverheid en jouw mogelijkheden ontdekken? Bezoek dan open dagen of beurzen waar wij aanwezig zijn. Of neem deel aan een summerschool of meeloopdag. Bekijk hier het overzicht voor de komende maanden.

Ik werk voor Nederland

Meer dan 90.000 mensen werken bij de Rijksoverheid. Jong, oud, starter, senior, divers en inclusief. Van mbo tot wo-niveau. Binnen heel verschillende vakgebieden. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen serieus werk maken van Nederland. Lees hun verhalen waarin zij zelf vertellen wat hun werk zo boeiend maakt.

Diversiteit en inclusie

Een diverse en inclusieve Rijksoverheid, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Als werkgever doet de Rijksoverheid moeite voor zo’n werkomgeving. Een plek waar samenwerking, aandacht voor individuele kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Zodat ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen instromen.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon