Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Colofon

De site www.werkenvoornederland.nl is een uitgave van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), cluster In-, Door- en Uitstroom. Het EC O&P is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, een shared servicecenter voor de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. Het EC O&P valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het cluster In, Door- en Uitstroom is onder andere verantwoordelijk voor de rijksoverheidbrede arbeidsmarktcampagne. Je komt de Rijksoverheid tegen als werkgever op de websites www.werkenvoornederland.nl en www.werkenbijdeoverheid.nl. Maar ook op onze social mediakanalen, op landelijke arbeidsmarktbeurzen en -evenementen en via recruitment.

Het auteursrecht op de website wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitdrukkelijk voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon