Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Toegankelijkheidsverklaring

Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17 april 2018. De site www.werkenvoornederland.nl is een uitgave van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), cluster In-, Door- en Uitstroom. Het EC O&P is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, een shared servicecenter voor de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. Het EC O&P valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verklaring geldt voor de website: http://www.werkenvoornederland.nl (hoofdwebsite).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen, laten wij (onderdelen van) de website regelmatig toetsen door onafhankelijke deskundigen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Volg Werken voor Nederland op social media

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon