Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleid maken als econoom

Stefan Toonen vertelt waarom hij zich als een vis in het water voelt als econoom bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij leverde een bijdrage aan onder andere de arbeidsongeschiktheids- en kindregelingen. Hij laat zien hoe leuk het is om als econoom met meer bezig te zijn dan cijfers en systemen alleen.

Mijn kennismaking met de Rijksoverheid

‘Ik heb economie gestudeerd in Tilburg en heb in eerste instantie stage gelopen in het bedrijfsleven. Leuk en leerzaam, maar al snel merkte ik dat ik meer wilde dan rapporten schrijven voor klanten. Ik wilde iets wezenlijks bijdragen; iets zichtbaars en tastbaars afleveren. Via via kwam ik in aanraking met de Bofeb. Deze postuniversitaire opleiding, die jonge academici voorbereidt op beleidsfuncties bij ministeries en andere instellingen, sloot perfect aan op mijn afgeronde studie economie. In korte tijd maakte ik kennis met de Rijksoverheid en alle mogelijkheden op het gebied van financieel-economisch beleid.

Economie en politiek in 1

Het eerste halfjaar van de Bofeb zit je weer in de schoolbanken. Het tweede halfjaar loop je stage bij 1 van de ministeries. Ik kwam terecht bij het ministerie van SZW. Dit ministerie houdt zich onder andere bezig met zaken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, inkomensbeleid en het stelstel van sociale zekerheid. Ik werkte destijds aan de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Wat ik vooral fijn vind aan dit ministerie is de combinatie van economie en politiek. Ik kijk hier verder dan alleen de cijfers op papier en heb echt te maken met de impact van financiële maatregelen in de samenleving. Ik weet niet of ik geschikt zou zijn voor een publieke politieke functie, maar mijn bijdrage op de achtergrond is minstens zo relevant.

Van plan naar wetsvoorstel

Sinds juni 2012 beheer ik de portefeuille ‘raming en control kindregelingen’. Denk aan de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Vanuit mijn financiële achtergrond werk ik nauw samen met de beleidsmakers. Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat alleenstaande ouders die in de bijstand zitten er niet vanzelfsprekend op vooruit gaan als ze gaan werken en kinderopvangkosten moeten betalen. Dit stimuleert hen dan ook niet om de arbeidsmarkt op te gaan. Samen met mijn collega’s bekijk ik hoe we het systeem moeten inrichten zodat de regelingen wel werken.

Werk dat loont

Aan de ene kant moet zo’n regeling ervoor zorgen dat alleenstaande moeders en vaders aan het werk gaan. Aan de andere kant moet ik ervoor zorgen dat de bezuinigingsdoelstellingen behaald worden. Dat betekent een dubbele uitdaging voor mij als econoom. Een scherpe blik naar binnen en naar buiten is dan ook essentieel. Met andere woorden: wat verwacht de minister van ons als ambtenaren en wat wordt er van ons verwacht voor onze primaire belanghebbenden? Het wetsvoorstel over de kindregelingen is inmiddels door de Eerste Kamer goedgekeurd. Een behoorlijke mijlpaal in mijn werk omdat je ideeën op papier hier echt tot uiting komen.

Samen sociaal en economisch sterk

Ik werk nu ongeveer 3,5 jaar bij het ministerie van SZW. Als ik dit dossier straks sluit, begin ik met veel enthousiasme aan iets nieuws. Zolang ik als econoom in mijn werk verder ga dan alleen het controleren van cijfertjes, en me bezig kan houden met de grote lijn ben ik hier nog lang niet uitgekeken.’

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon