Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Als duurzaamheid zich niet terugverdient, gaat de markt het niet oppikken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Agentschap NL, stimuleert en faciliteert bedrijven op het snijvlak van duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen. Zo dragen we bij aan de ondernemerskracht van Nederland.

Meerjarenafspraken voor minder energiegebruik

Leon Wolthers werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het programma meerjarenafspraken energie-efficiency. Een netwerkprogramma waar bedrijven met de Rijksoverheid een convenant afsluiten om jaarlijks 2 procent energie-efficiënter te worden.

Voordelen

De bedrijven die het convenant tekenen, verplichten zich dus om serieus werk te maken van energie-efficiëntie en duurzaamheid. In ruil daarvoor krijgen ze een aantal voordelen, zoals advies en ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kansen

‘Wij kijken samen met bedrijven hoe je duurzaamheid winstgevend kan maken. Dat doen we met een bedrijfskundige benadering van duurzaamheid. Want duurzaamheid is niet alleen vanuit oogpunt van het milieu belangrijk. Het geeft ook zakelijk kansen. Voor continuïteit, voor imago, voor kostenreductie en voor innovatie.’

Adviseren. Faciliteren. Organiseren.

Het werk om tot die energiereductie te komen, is inhoudelijk zeer divers. Niet alleen in het proces, maar ook in grondstof- en productoptimalisatie is energie te winnen. We adviseren hierbij over zowel techniek als wetgeving en koppelen terug naar de beleidsmakers op het ministerie. We doen samen met bedrijven projecten en inventariseren waar kansen liggen en we verzamelen best practices en organiseren platformbijeenkomsten.

Transformatie

Naast het begeleiden en ondersteunen van bedrijven bij de meerjarenafspraken, werk ik een deel van mijn tijd als workshopmoderator aan de transformatie binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Net als andere overheidsonderdelen zijn we namelijk bezig een andere klantfilosofie in te voeren.

Betere doelgroepbediening

De effecten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet realiseren, liggen vooral bij het bedrijfsleven. Daarom moeten we die groepen ook kennen en weten wat ze belangrijk vinden. We werken nu nog op thema's maar we zijn bezig om onze organisatie meer klantgericht in te delen. Door onze klant beter te kennen, kunnen we ze beter bedienen; door minder versnipperde contacten en bijvoorbeeld het gebruik van social media en customer relationship management.

Cultuuromslag

Dit vraagt natuurlijk ook om een andere, moderne manier van werken. Werken op afstand, digitalisering en werken in een projectorganisatie zijn allemaal volop in beweging binnen de Rijksoverheid. Misschien leidt het zelfs tot flexibelere werkvormen. Waarbij experts hun specifieke kennis afwisselend aan de overheid en het bedrijfsleven lenen.

Dat wordt een hele cultuuromslag, waar iedereen zijn draai in moet vinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het nodig is, dat het tot een betere klantenbinding zal leiden en dus uiteindelijk tot een betere overheid.

Down iconLinks iconRechts iconUp iconFacebook iconInstagram iconLinkedin iconLinkedin iconMagnet.me iconMenu iconSearch iconTwitter iconTwitter icon